Persberichten Invior

16-10-2012 The Day After Tweede Kamerverkiezingen 2012

16 oktober 2012
The day after De Tweede Kamerverkiezingen 2012

Bijna 2600 benoemde en gekozen bestuurders van het Europees Parlement, van  de Eerste en Tweede Kamer, van provincies, van gemeenten en van waterschappen in Nederland hebben enige dagen na de verkiezingen hun opvattingen kenbaar gemaakt over een aantal hoogst actuele politieke zaken. NRC Handelsblad en OverheidinNederland.nl deden uitgebreid onderzoek.   -Overheidspanel 

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.