Persberichten Invior

06-07-2016 Onderzoek Vluchtelingenproblematiek Limburg - Pact van Limburg

Een snel stijgend aantal vluchtelingen reist Europa en ook Nederland binnen. Dat doet een groot beroep op gemeenten. Van het optuigen van noodopvang tot het informeren van uw burgers, van het regelen van permanente huisvesting tot het zetten van stappen richting integratie.

De overheidsbestuurders van de Limburgse gemeenten aan het woord.

Onderzoeksverslag:

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.