Persberichten Invior

29-09-2017 Werkdruk onder raadsleden

DEN HAAG – Raadsleden ervaren, vrijwel zonder uitzondering, dat de druk op het uitvoeren van het raadswerk hoog is. Om het raadswerk goed te kunnen uitvoeren, is daarom zelfs een kwart van de raadsleden minder gaan werken in zijn gewone baan. Dit blijkt uit het onderzoek ''Werkdruk onder raadsleden'' van Overheid in Nederland en Raadslid.Nu onder raadsleden over werkdruk.

Het raadsledenonderzoek toont aan dat 86 procent van de raadsleden een hoge tot zeer hoge werkdruk ervaart om het raadswerk uit te voeren. Drie van de vier raadsleden doet het raadswerk naast een gewone baan en/of heeft ook nog een gezin. Raadsleden geven in het onderzoek aan dat de gevoelde werkdruk vooral komt door de tijd die zij kwijt zijn aan leeswerk en vele vergaderingen. Raadsleden geven aan dat zij daardoor te weinig aandacht kunnen geven aan een belangrijk deel van het raadswerk: het zijn van volksvertegenwoordiger.


Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.