Persberichten Invior

24-11-2011 VVD-Onderzoek

24 november 2011
De onderzoeksresultaten van het VVD-onderzoek: 
De VVD is verdeeld over de vraag of de partij zich meer moet onderscheiden van de PVV. 46% van de VVD bestuurders in Nederland vindt van wel, 47% vindt van niet. De VVD bestuurders die vinden dat men zich meer moet onderscheiden noemen als belangrijkste thema’s waar het eigen VVD beleid moet klinken: Economie en Europa (33%) en Integratie en asielbeleid (19%). 

21% van de VVD bestuurders stelt uitdrukkelijk dat men een eigen koers moet blijven varen en dat men geen meeloper van de PVV en andere politieke partijen moet worden.   
-Overheidspanel

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.