Persberichten Invior

07-11-2012 VVD-bestuurders over regeerakkoord

7 november 2012
Raadpleging VVD-bestuurders over regeerakkoord.
In de afgelopen dagen is binnen de VVD veel discussie ontstaan over het regeerakkoord. In het bijzonder gaat het hierbij om de inkomensafhankelijke zorgpremie. NRC Handelsblad en OverheidinNederland.nl hielden een ledenraadpleging onder alle bestuurders van VVD huize in Nederland. 

Een derde van alle VVD bestuurders in Nederland, waaronder Kamerleden, Statenleden, raadsleden, leden van waterschappen, alsook gedeputeerden, wethouders en dijkgraven reageerden op deze representatieve raadpleging.   -Overheidspanel

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.