Persberichten Invior

13-02-2023 Vrouwen ondervertegenwoordigd in Provinciale Staten en Waterschappen

Meest voorkomende namen Kees, Peter en Hans

Het percentage vrouwen in de Provinciale Staten is 32,7% en in het Algemeen Bestuur van de Waterschappen 27,7%. Bij één op de drie Waterschappen is zo’n 20% van de politici vrouw. Dat brengt stichting Stem op een Vrouw vandaag naar buiten. Wil je weten hoe het er in jouw provincie en waterschap voor staat met het aandeel vrouwelijke politici? Dan kan je dat vanaf nu bekijken op de interactieve landkaart. (zie www.stemopeenvrouw.com - ga voor de losse widgets naar: Provinciale staten bron | Waterschappen bron).


In slechts één van de Provincies is (bijna) de helft van de Statenleden vrouw: het gaat om Utrecht, met 49% vrouwen. In de provincies Overijssel (19,6%) en Friesland (20,9%) zijn de minste vrouwen vertegenwoordigd. In geen een van de 21 Waterschappen is minstens de helft van de politici vrouw. Het gaat het best in Amstel, Gooi en Vecht (42,3%), Delfland (40%) en Rijn en IJssel (40%). Het minst goed gaat het in Noorderzijlvest (14.3% vrouw) en Scheldestromen en Limburg (beide 16,7% vrouw).


Kees, Peter en Hans meest voorkomende voornaam onder Statenleden

Uit een namen-analyse van de politici blijkt dat de meest voorkomende namen in de Provinciale Staten Kees, Peter en Hans zijn. Zo komt de meest voorkomende mannennaam (Kees), ruim vier keer vaker voor dan de meest voorkomende vrouwennaam (Henriette). Traditionele Nederlandse jongensnamen komen verreweg het meest voor in zowel de Waterschappen als de Provinciale Staten.


Slim stemmen bij de verkiezingen

Het initiatief Stem op een Vrouw motiveert kiezers om met hun stem te zorgen dat er bij de komende verkiezingen op 15 maart meer vrouwen worden verkozen. Zij roepen daarbij op om niet zomaar op de eerste vrouw op de lijst te stemmen - die redt het tenslotte vanwege haar hoge positie vaak al wel - maar juist op een vrouw wat lager op de lijst. Door een stem op een vrouwelijke kandidaat die het zonder jouw voorkeurstem misschien niet redt, kan je zorgen dat zij tóch verkozen wordt. Devika Partiman, directeur van Stem op een Vrouw: "Slim stemmen op vrouwen werkt echt. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 werden er maar liefst 459 extra vrouwen verkozen via voorkeursstemmen!”


Voor de landkaart is data gebruikt van Overheid in Nederland en stichting Stem op een Vrouw.

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.