Persberichten Invior

20-11-2017 Vicevoorzitter van de gemeenteraad

Een meerderheid van de gemeenteraden maakt gebruik van de wettelijke mogelijkheid om een vicevoorzitter te benoemen, die niet de raadsnestor ofwel het langstzittende raadslid is. De vicevoorzitter vervangt de burgemeester indien nodig als voorzitter van de raad en levert een belangrijke bijdrage aan het bewaken van de integriteit en de kwaliteit van de besluitvorming in de gemeenteraad. 

Lees hieronder de onderliggende resultaten: 

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.