Persberichten Invior

24-04-2013 Vertrouwen

24 april 2013
'Vertrouwen in..'
Vertrouwen is een groot goed, zeker als het zo schaars is als in de huidige recessie. De economen Leenheer en Hulsen hebben het vertrouwen gemeten dat burgers en bestuurders hebben in een aantal maatschappelijke actoren, zoals rechters, bankiers en politici. 

Overheidsbestuurders hebben meer vertrouwen in politici dan burgers. Professionals (medici, hoogleraren, rechters) genieten bij beide groepen meer vertrouwen dan de actoren die in de markt werkzaam zijn. De enige uitzondering zijn ondernemers die op veel vertrouwen van overheidsbestuurders kunnen rekenen. -Wetenschappelijk inwonerspanel & overheidspanel

Lees het artikel op: http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/overheidsbestuurders-hebben-meer-vertrouwen-in-politici-dan-burgers 

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.