Persberichten Invior

27-03-2023 Staat van het Bestuur 2022

Staat van het Bestuur wordt iedere twee jaar samengesteld en waarin feiten en cijfers over het openbaar bestuur centraal staan.

Neem ook een kijkje op het nieuwsbericht van de Rijksoverheid of het Dashboard van Staat van het Bestuur 2022.

___________________________________________________________________________________________________

Heeft u naar aanleiding van dit onderzoek nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op.

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.