Persberichten Invior

03-11-2012 'schoon schip maken'

3 november 2012 

Onderzoek 'Schoon Schip maken'
Naar aanleiding van de affaire-Van Rey heeft de Mediagroep Limburg een onderzoek uitgevoerd onder Limburgers van 18 jaar en ouder. 85% van de ondervraagde inwoners van Limburg vindt dat de tijd gekomen is om in Roermond te starten met de actie ‘schoon schip maken’. Dit aandeel is bij VVD stemmers 77%. De actie ‘schoon schip maken’ houdt in dat bij de affaire-van Rey de onderste steen naar boven wordt gehaald. -Inwonerspanel

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.