Persberichten Invior

07-09-2017 Rol en positie van de gemeenteraad


Onderzoek naar de visie van raadsleden, wethouders en burgemeesters over de rol en positie van raad en raadsleden.

De loyaliteit van raadsleden ligt niet bij de gemeenteraad. Voor het overgrote deel van de raadsleden ligt hun loyaliteit bij de eigen fractie (45 procent). Ook de loyaliteit aan de eigen opvattingen scoort met 41 procent bijna net zo hoog. Voor slecht negen procent van de raadsleden is de loyaliteit aan de gemeenteraad het belangrijkste in zijn of haar functioneren. De loyaliteit aan de coalitie (4 procent) en de loyaliteit aan de oppositie (0 procent) scoren het laagste op de vraag die gesteld.

Lees hieronder het volledig onderzoek (met samenvatting) onder de politieke ambtsdragers: 

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.