Persberichten Invior

26-02-2014 'Raadswerk belonen als echte baan'

Een meerderheid van de Limburgse raadsleden vindt dat het raadslidmaatschap in de toekomst als deeltijdbaan moet worden ingevuld. Dat blijkt uit een onderzoek van Overheid in Nederland, uitgevoerd in opdracht van de Limburgse kranten.

Het raadslidmaatschap geldt nu als nevenfunctie. Raadsleden krijgen dan ook geen salaris, maar een vergoeding. De hoogte ervan varieert van 228 tot 2138 euro bruto per maand, afhankelijk van de grootte van de gemeente. Van de 254 respondenten, meer dan een derde van alle Limburgse raadsleden, is 60 procent voorstander van professionalisering van hun raadswerk tot een officiële parttime job. De hoge werkdruk speelt daarbij een grote rol.

Het leeuwendeel van de gemeenteraadsleden in Limburg - bijna 70 procent van de ondervraagden - vindt dat de financiële vergoeding niet in verhouding staat tot het aantal uren dat het raadswerk vergt.

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.