Persberichten Invior

19-10-2017 Raadsleden, actief in regio, horen niets van hun collega’s

DEN HAAG – Raadsleden die actief zijn in de regio krijgen zelden (48 procent) of nooit (8 procent) feedback op hun raadswerkzaamheden in de regio. Bovendien is er niet of nauwelijks overleg met collega-raadsleden uit andere gemeenten: driekwart (76 procent) van de raadsleden die actief zijn in de regio heeft hooguit één keer per maand informeel overleg met raadsleden van verschillende gemeenten.

Het belangrijkste informatiekanaal om te vertellen wat er in de regio is voorgevallen, is voor raadsleden die actief zijn in de regio de eigen fractie. Nog geen kwart van de in de regio actieve raadsleden gebruikt de raadsvergadering om te collega’s in de eigen gemeenteraad bij te praten over wat er in de regio speelt.

Dit zijn de meest opvallende uitkomsten uit het onderzoek “Raad in verbinding in de regio” van Raadslid.Nu. Het onderzoek is in opdracht van Raadslid.Nu door onderzoeksbureau Overheid in Nederland uitgevoerd onder raadsleden, actief in de regio en niet-actief in de regio’s Drechtsteden, West-Brabant, Utrecht, Twente, Eindhoven-Helmond.

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.