Persberichten Invior

25-09-2015 Raadpleging vluchtelingproblematiek

Het huisvesten van asielzoekers die mogen blijven, de zogenoemde statushouders, leidt volgens de meeste wethouders tot verdringing op de sociale huurmarkt: gezinnen en alleenstaanden moeten nog langer wachten op een woning. 

Dat blijkt uit een enquête van NRC en onderzoeksbureau Overheid in Nederland onder wethouders uit 213 gemeenten.


Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.