Persberichten Invior

22-02-2013 Raadpleging potentiële CDA-kiezer

22 februari 2013
Raadpleging potentiële CDA-kiezers
Op 6 februari 2013 boden 4 CDA afdelingen uit Brabant en Limburg een manifest aan aan de CDA Tweede Kamerfractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma. Het manifest heeft de naam “Van Rups tot Vlinder” en beoogt een beweging binnen het CDA tot stand te brengen van een kwetsbare partij naar een aansprekende partij. 

Op verzoek van deze afdelingen onderzocht onderzoeksbureau Toponderzoek op representatieve wijze wat de beoogde wijziging van koers tot gevolg kan hebben. Inwonerspanel 

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.