Persberichten Invior

09-03-2013 Raadpleging burgemeesters

9 maart 2013
Raadpleging burgemeesters

Maar liefst 84% van de burgemeesters is het niet eens met het kabinet dat vindt dat Nederland alleen gemeenten van 100.000 inwoners of meer zou moeten tellen. Met name burgemeesters in Drenthe (100%), Zeeland (100%), Limburg (93%) Overijssel (92%) en Utrecht (92%) delen deze stelling. 

Deze resultaten komen voort uit een uitgebreid onderzoek gedaan onder alle burgemeesters in Nederland. Bijna de helft van alle burgemeesters, 196, reageerden hierop. -Overheidspanel

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.