Persberichten Invior

21-01-2012 PvdA- / SP-onderzoek

21 januari 2012
De onderzoeksresultaten van het PvdA- / SP-onderzoek: 

Slechts 34% van de PvdA-politici is tevreden over de wijze waarop de PvdA het kabinet bestrijdt. 36% is ontevreden en 3 op de 10 van de politici stelt zich bij deze vraag neutraal op. De PvdA-politici zijn in meerderheid (52%) tevreden over hun partijleider. 28% stelt zich neutraal op en 20% van de PvdA-politici is ontevreden. 

Een meerderheid van de PvdA- politici is het eens met de kritiek van scheidend voorzitter Lilianne Ploumen dat Job Cohen zichtbaarder zou moeten zijn in de partij. 12% is het hier helemaal mee eens en 42% zegt het met de scheidend voorzitter eens te zijn. 20% is het oneens met Lilianne Ploumen, 7% helemaal mee oneens en 18% stelt zich neutraal op. 

Waar de PvdA zijn verdeeldheid etaleert, is de SP zeer eensgezind. 49% van de SP-politici is zeer tevreden over de wijze waarop de eigen partij het kabinet bestrijdt.   -Overheidspanel

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.