Persberichten Invior

14-11-2012 PVDA-bestuurders over regeerakkoord

14 november 2012
Raadpleging PvdA-bestuurders over regeerakkoord
Nadat NRC Handelsblad samen met OverheidinNederland.nl afgelopen week de VVD-bestuurders om hun standpunt vroeg over de kabinetsformatie, hebben de afgelopen dagen de PvdA-bestuurders hun opvatting over de nieuwe coalitie kenbaar gemaakt.  

Ruim één op drie bestuurders , waaronder Kamerleden, gedeputeerden, statenleden, burgemeesters, wethouders, raadsleden en bestuurders van de waterschappen  reageerden op deze representatieve raadpleging. Overheidspanel


Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.