Persberichten Invior

18-11-2022 Overzicht politieke ambtsdragers Nederland

Sinds 2011 is onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland (OiN), actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. OiN beheert daarvoor een databestand (66.000+) van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten.

Het databestand bevat real time de populatie van volksvertegenwoordigers en de gekozen en benoemde overheidsbestuurders (sinds 2011). Deze wordt weergegeven op www.OverheidinNederland.nl. Dagelijks wordt de database door bijgehouden.

Het bijhouden van de database gebeurt door:

• De OiN-bezoekers, die op de update-button klikken, waarna OiN de verandering checkt.

• Door OiN zelf door het volgen van nieuwsberichten op relevante thema’s (via nieuwsfeeds, sociale media en vakbladen).

Op OiN staan de actieve politieke ambtsdragers. Het betreft de zittende ambtsdragers. Vanwege ambtswisselingen is het aantal wisselend.

Het onderzoek is ook te lezen op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

___________________________________________________________________________________________________

Heeft u naar aanleiding van dit onderzoek nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op.

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.