Persberichten Invior

01-04-2015 Oplossingen Bestuurlijke Crises

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur en DEMOS (Centrum voor Beter Bestuur en Burgerparticipatie). 

De kernvragen van dit onderzoek:

1. Hoe kunnen gemeenteraden, vanuit hun verantwoordelijkheid als hoogste bestuursorgaan, er voor zorgen dat in het geval van een politiek-bestuurlijke crisis een goede oplossing wordt gevonden?
2. Zijn alle middelen die daarvoor nodig zijn voorradig?
3. Zijn er andere middelen of instrumenten nodig om deze bestuurlijk verantwoordelijke rol goed in te vullen? Is het bijvoorbeeld nodig dat de raad terug naar de kiezer kan?

Het doel van dit onderzoek is dus in kaart brengen hoe raadsleden, raadsgriffiers, (waarnemend) burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen kijken naar en omgaan met politiek-bestuurlijke crisissituaties. 

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.