Persberichten Invior

02-11-2016 Onderzoek PvdA-politici lijsttrekker / politieke koers

Actieve PvdA’ers willen dat Lodewijk Asscher lijsttrekker wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Van PvdA’ers in regionale of lokale besturen en vertegenwoordigingen steunt 38 procent de kandidatuur van de vicepremier, tegen 26 procent voor zittend partijleider Diederik Samsom.

Dit blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Overheid in Nederland in opdracht van NRC Handelsblad onder honderden lokale en regionale PvdA’ers, zoals raadsleden, Provinciale Statenleden, wethouders en burgemeesters. 

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.