Persberichten Invior

30-12-2011 onderzoek portefeuillehouders Financiën - wethouders

30 december 2011
De onderzoeksresultaten van het onderzoek onder alle portefeuillehouders Financiën van alle gemeenten:
 

Uit een uitgebreid onderzoek onder alle portefeuillehouders gemeente Financiën blijkt dat 32% van de gemeentelijke portefeuillehouders verwacht dat er een moment komt, waarop men de taakstellingen van het rijk niet meer wil uitvoeren. 

37% denkt dat dit punt niet bereikt zal worden en 31% weet het niet. 20% van de portefeuillehouders zegt dat er een punt komt, waarop de bezuinigingen niet meer verantwoord kunnen worden ten opzichte van de burger. 26% antwoordt hierop dat dit nog niet is aangebroken, maar sluiten dit moment niet uit. 35% verwacht dat dit punt niet bereikt zal worden en gaat ervan uit dat men erin slaagt om de doorgevoerde bezuinigingen richting burger te kunnen verantwoorden.   
-Overheidspanel / wethoudersonderzoek


Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.