Persberichten Invior

01-02-2014 onderzoek populairiteit Rutte

1 februari 2014

Lokale politici zien Rutte liever thuisblijven

Uit een peiling onder lokale politici blijkt dat een meerderheid het niet nodig vindt dat premier Mark Rutte ook naar Sotsji afreist voor de Olympische Spelen.

Uit de enquête door Overheid in Nederland in opdracht van NU.nl, waar 2216 burgemeesters, wethouders en raadsleden aan deelnamen, blijkt dat slechts 39 procent vindt dat Rutte zou moeten gaan. 

Onder de lokale SP'ers ligt dit percentage zelfs op 90 procent. Bij coalitiepartij PvdA vindt 71 procent dat Rutte thuis moet blijven. Bij zijn eigen VVD vindt nog altijd een kwart dat hij niet moet gaan. 

Wel vindt een groot deel dat minister van Sport Edith Schippers (76 procent), Koning Willem Alexander (70 procent) en Koningin Maxima (59 procent) naar Sotsji zouden moeten afreizen om onze sporters aan te moedigen.

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.