Persberichten Invior

16-02-2012 onderzoek 'onbehagen'

16 februari 2012
De onderzoeksresultaten van het onderzoek 'onbehagen':
 
73 Procent van de Limburgse bestuurders ziet dat er een kloof is tussen overheid en burger met als gevolg het ‘onbehagen’. 27 Procent van de bestuurders in Limburg meent dat de afkeer onder de bevolking van de hogere sociale klasse (directeuren, politici en bankmanagers) de basis vormt voor het ontstaan van het onbehagen. Daarnaast is een meerderheid van de Limburgse bestuurders (56%) van mening dat de bureaucratie ondanks beloftes in hoge mate in stand blijft. 

De grote aanhang van de PVV in Limburg is volgens 39 procent van de bestuurders vooral terug te voeren op een afrekening met de traditionele politiek.   
-Overheidspanel

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.