Persberichten Invior

25-06-2018 Monitor Agressie en Geweld

Sinds 2010 wordt de Monitor Agressie en Geweld openbaar bestuur uitgevoerd. Het onderzoek geeft inzicht in de mate waarin politieke ambtsdragers in het openbaar bestuur te maken krijgen met agressie en geweld door burgers en welke aanpak werkgevers hanteren om dit te voorkomen en te bestrijden.

Begin 2018 is de vijfde editie van deze monitor uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit drie enquêtes bij provincies, waterschappen en gemeenten:
1. Een enquête onder politieke ambtsdragers (bestuurders en volksvertegenwoordigers) naar hun ervaringen en beleving.
2. Een enquête onder secretarissen over het beleid gericht op bestuurders en medewerkers.
3. Een enquête onder griffiers over het beleid gericht op volksvertegenwoordigers.

De enquêtes zijn in februari 2018 gestart en voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart afgerond. 

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.