Persberichten Invior

22-08-2014 Lokale politici verwerpen landelijk accijnsbeleid

Zestig procent van de Nederlandse wethouders, gemeenteraadsleden en burgemeesters wil af van de accijnsverhoging op diesel en lpg. Niet alleen de actieve achterban van Haagse oppositiepartijen, maar ook een ruime meerderheid van VVD, SGP, CU en D66 is vóór het terugdraaien van de accijnzen.


Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.