Persberichten Invior

23-11-2017 LBD2017


De Limburgse Bestuurdersdag 2017 (VLG) stond in het teken van ‘Kunst en cultuur als bruggenbouwer in de samenleving en stimulator voor een innovatieve en grensverleggende overheid’. 

De meerderheid van de bestuurders ervaart een afstand tussen de gemeente (bestuurlijk en ambtelijk) en de burgers.

‘Deelname aan interactieve beleidsvorming’ (57%), ‘Inspraakavonden’ (57%) en ‘Via een burgerpanel’ (37%) worden het vaakst genoemd als instrumenten die (naast verkiezingen) meer ingezet zouden moeten worden om de invloed van burgers op het beleid te vergroten. 

Lees hieronder de volledige onderzoeksresultaten:    

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.