Persberichten Invior

11-07-2014 Huisvesting ex-gedetineerden

Lokale politici (gemeentebestuurders) willen dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om ex-gedetineerden te weigeren als hun aanwezigheid zorgt voor maatschappelijke onrust.


Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl, uitgevoerd door onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl onder burgemeesters, wethouders en raadsleden.


Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.