Persberichten Invior

20-05-2014 Helft raadsleden in gemeenteraad onervaren

Ongeveer de helft van de gekozen gemeenteraadsleden in Limburg heeft weinig tot geen ervaring als volksvertegenwoordiger. Dat blijkt uit een onderzoek van de Limburgse kranten in samenwerking met onderzoeksbureau Overheid in Nederland.

Limburg telt nu 725 raadsleden, hetzelfde aantal als voor de gemeenteraadsverkiezingen. De samenstelling van de raden is nadien echter flink veranderd. Bijna de helft, 342 raadsleden om precies te zijn, is nieuw in de gemeentepolitiek. Daar bovenop hebben nog eens 25 gekozen politici minder dan twee jaar ervaring in de raad.

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.