Persberichten Invior

18-03-2016 Griffiersonderzoek over raadsbudget

In bijna een kwart van de gemeenten is er in de begroting geen zelfstandige post voor de gemeenteraad die de kosten voor de raad en de ondersteuning van de raad toont. Ruim driekwart van de gemeenten heeft daarentegen een post op de begroting waarin alle kosten voor de gemeenteraad zijn opgenomen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Zelfstandig Raadsbudget’ dat onderzoeksbureau Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.Nu heeft uitgevoerd. Aan het onderzoek is meegewerkt door 267 griffiers, een respons van 69 procent.

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.