Persberichten Invior

15-11-2016 Grensoverschrijdend Samenwerken - Provincie Limburg

Volgens de Limburgse bestuurders en MKB-ers is Limburg economisch gezien vooral verwerven met de Duitse regio. Dit geldt ook voor de aspecten ‘infrastructuur’ en ‘politiek/bestuurlijk’. Met de Belgische grensregio is Limburg op dit moment meer verwerven op cultureel gebied.

Top 3 sectoren waar Limburg het meest kan profiteren bij meer samenwerking met Duitsland:
1 Toerisme/recreatie
2 Transport / distributie
3 Industrie

Lees alle onderzoeksresultaten in onderliggend document:


Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.