Persberichten Invior

06-12-2013 energietransitie

6 december 2013

‘Politici: meer daadkracht vereist bij energietransitie’


Een grote meerderheid (87%) van politiek-bestuurlijk Nederland is bekend met het concept ‘energietransitie’. Maar liefst 89% geeft aan, dat een energietransitie noodzakelijk is. 

Opmerkelijk is dat ondanks de perceptie van de noodzaak, een grote meerderheid van de bestuurders en volksvertegenwoordigers (66%) vindt, dat de Nederlandse politiek momenteel onvoldoende prioriteit geeft aan energietransitie en duurzame energie.

Dit blijkt uit een onderzoek van HEC - ULg - Management School - Université de Liège in samenwerking met onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl onder alle gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. -Overheidspanel

 

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.