Persberichten Invior

25-05-2023 Digitaal vergaderen

Vanwege de coronamaatregelen hebben de besturen van gemeenten, provincies en waterschappen sinds half maart 2020 voornamelijk digitaal vergaderd. Dankzij de tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming kon de democratische besluitvorming per 9 april 2020 onder voorwaarden digitaal doorgaan.


Inmiddels is het digitaal vergaderen meer ‘ingeburgerd’. Althans, dat is de hypothese. Aan de hand van een draagvlakpeiling, uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van het ministerie van BZK, wil het ministerie van BZK de meerwaarde en het daadwerkelijke draagvlak van het digitaal vergaderen onderzoeken.

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.