Persberichten Invior

30-05-2014 De woningcorporaties doorgelicht

Het betreft een onderzoek naar de financiële situatie van de 65 grootste woningcorporaties van Nederland. Ruim de helft van de aangeschreven corporatiedirecteuren deed mee. 
 
Uit onderzoek van NRC en onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl onder corporatiedirecteuren blijkt:
1 Duizenden werknemers worden ontslagen
2 Directeuren willen salaris inleveren
3 Nederland heeft te veel sociale huurwoningen

Lees hieronder de resultaten van het onderzoek (pdf):

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.