Persberichten Invior

12-09-2022 De rol en positie van de raad

Met het oog op de Dag voor de Raad heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aan Invior gevraagd een eerste raadsledenonderzoek (nulmeting) over de rol en positie van de raad, zoals dat wordt gezien door de raadsleden die actief zijn in de raadsperiode 2022- 2026, uit te voeren.

Klik hier voor het nieuwsbericht op de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

___________________________________________________________________________________________________

Heeft u naar aanleiding van dit onderzoek nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op.

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.