Persberichten Invior

27-10-2011 CDA-onderzoek

27 oktober 2011
De onderzoeksresultaten van het CDA-onderzoek:
 

Verreweg het grootste deel (45%) van de CDA bestuurders in Nederland vindt dat het CDA momenteel niet beschikt over een aansprekende partijleider.

Van deze groep vindt bijna 9 van de 10 CDA bestuurders in Nederland het ontbreken van een echte leider een van de grootste problemen waarmee de partij worstelt.

Op de vraag wie bij de volgende verkiezingen de nieuwe partijleider zou moeten worden vinden de meeste CDA bestuurders Camiel Eurlings (27%) de aangewezen troonpretendent, goede tweede is de huidige minister van Financiën Jan Kees de Jager (23%). Als derde, maar op grote afstand, scoort Henk Bleker met 6 %.   -Overheidspanel

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.