Persberichten Invior

10-03-2018 Burgemeesters voelen weinig voor verkiezingsstrijd om ambt

Een ruime meerderheid van de burgemeesters zit niet te wachten op een verkiezingsstrijd voor burgemeesters. Als er echter toch burgemeestersverkiezingen zouden worden gehouden, zou 44 procent hier (waarschijnlijk) wel aan meedoen.

Dit blijkt uit een enquête van Noordhollands Dagblad in samenwerking met onderzoeksbureau Overheid in Nederlandonder burgemeesters in Noord-Holland en de regio’s Leiden en Eemland.

Nu worden burgemeesters nog voorgedragen door de gemeenteraad en benoemd door de Koning op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken. En als het aan 69 procent van de ondervraagde burgemeesters ligt, blijft dit zo.

Eigen wethouders
Slechts 9 procent van de burgemeesters zou graag zien dat de burgemeester rechtstreeks door de gemeenteraad wordt gekozen en maar zes procent is voor een door het volk gekozen burgemeester. 17 procent van de burgemeesters geeft aan voor een andere optie te kiezen. Zo zouden gemeente hun eigen keuze moeten kunnen maken. Enkele burgemeesters geven aan wel voor een door het volk gekozen burgemeester te zijn als hij of zij ook eigen wethouders mag benoemen.

,,Risico hiervan is dat dan het programma van de burgemeester leidend wordt en niet van de fracties van de raad. Voor de grootste objectiviteit blijft het huidige systeem het minst slecht’’, zegt een van de ondervraagde burgemeesters.

Ondanks de weerzin tegen burgemeestersverkiezingen zou 18 procent zeker meedoen als er op korte termijn verkiezingen zouden worden gehouden.

26 procent denkt van wel en 9 procent staat hier neutraal in. Dertig procent zegt (waarschijnlijk) niet mee te doen, terwijl 18 procent aangeeft bezig te zijn aan zijn of haar laatste burgemeestersperiode.

Ruim 67 procent van de burgemeesters deed mee aan de steekproef.

Bron: Noordhollands Dagblad

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.