Persberichten Invior

14-06-2011 Bestuursakkoord VNG / Rijk

14 juni 2011
De onderzoeksresultaten van het Bestuursakkoord VNG / Rijk:
 
Een extra garantie van 200 miljoen euro en de vrijheid om eigen keuzes te maken bij de hervormingen van de arbeidsmarkt en de sociale werkvoorziening zijn voor gemeentebestuurders mogelijke oplossingen om alsnog tot een bestuursakkoord te komen tussen de VNG en het Rijk. 

Uit het onderzoek van onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl blijkt dat 22 procent van de Nederlandse gemeentebestuurders een extra storting in het garantiefonds van 200 miljoen, bovenop de reeds toegezegde 400 miljoen, als een oplossing ziet om uit de impasse te komen. Vooral D66 bestuurders (26 procent), maar ook lokale bestuurders van de CDA en Christen Unie (beide 25 procent) zien dat extra geld als een middel om een einde te maken aan het conflict.   
-Overheidspanel

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.