Persberichten Invior

16-04-2013 Bestuurlijk Nederland - Monarchie

16 april 2013
Raadpleging Bestuurlijk Nederland - Monarchie
Als het aan bestuurlijk Nederland ligt, blijft de monarchie bestaan. 
71% van de benoemde en gekozen bestuurders staat achter de monarchie.  Bestuurders uit kleinere gemeenten, bestaand uit maximaal 25.000 inwoners, vinden meer dat de monarchie moet blijven bestaan (77%) dan bestuurders uit 100.000+ gemeenten (56%). In alle provincies is een ruime meerderheid van de bestuurders voor de monarchie. 

Dit blijkt uit een uitgebreid onderzoek gedaan onder alle benoemde en gekozen bestuurders in Nederland. 3.259 lokale, regionale en landelijke bestuurders deden aan de enquête mee. -Overheidspanel

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.