Persberichten Invior

14-12-2015 Belevingsonderzoek volksvertegenwoordigers

Raadsleden, Provinciale Statenleden en de leden van het Algemeen Bestuur van de Waterschappen zijn het werk gaan doen omdat ze een bijdrage willen leveren aan de samenleving. Dat zegt 80% van de ondervraagde decentrale volksvertegenwoordigers in een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Overheid in Nederland. Ze zijn gedreven en trots op hun functie. Burgers daarentegen denken dat het veel minder leuk is om volksvertegenwoordiger te zijn.

Het belevingsonderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers kunt hieronder vinden:

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.