Overheid in Zuid-Holland

Hoogheemraadschap van Delfland (Zuid-Holland)

Pagina 3 van 4 (35 resultaten)

Dhr. Alphons Ranner

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2009 (9 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. Hans Schouffoer

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Natuurterreinen (2015-)
Politiek leider Natuurterreinen
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Bart Simon

Functie: Ab-lidPolitiek: Partij voor de Dieren
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Ries Smits

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2015 (3 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Ries Smits heeft in zijn portefeuille: Kenniscentra Delft, Financiën, belastingheffing en invordering, financieel beleid, vastgoed beheer, Economische beheer van eigendommen, monumenten en archeologie, verminderen regeldruk, coördinatie duurzaamheid en coördinatie innovatie.

Mevr. Ingrid ter Woorst

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2009 (9 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Hoogheemraad Ingrid ter Woorst heeft in haar portefeuille: Natuurmonumenten, Zuid Hollands Landschap, Recreatieschappen/GZH, Havenbedrijf Rotterdam, Chemische waterkwaliteit, gebiedsgericht meten, zwemwater, zoetwater, sluiten kringloop, waterakkoorden, waterbodembeleid, lokale knelpunten en bestuursovereenkomst schoon water.

Bestuursperiode 2009-2015
Hoogheemraad Ingrid ter Woorst heeft als portefeuille: Waterkwaliteit, natuur en ecologie, waterbeheerplan, Kaderrichtlijn Water, duurzaamheid, project Boeren voor Natuur, overzicht en coördinatie waterplannen en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van blauwe diensten in Hoogheemraadschap van Delfland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 1999 tot 2008 was Ingrid ter Woorst algemeen bestuurslid bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

Dhr. Piet van Adrichem

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2017-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Paul van den Berg

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Bedrijfsgebouwd
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: november 2008 (9 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Paul van den Berg was eerder beleidsmedewerker bij de Unie van Waterschappen.

Dhr. Jan van den Berg

Functie: Ab-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2009 (9 jaar, 5 maanden in dienst)
Aanverwant:heden Dhr. Jan van den Berg, Hoofdafdeling, gemeente Cuijkheden Dhr. Jan van den Berg, Raadslid, UVP - Uitgeester Vrije Partij, gemeente Uitgeest

Mevr. Ria van der Burg-van Leeuwen

Functie: Ab-lidPolitiek: Ongebouwd
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Michiel van Haersma Buma

Functie: DijkgraafPolitiek: VVDIn dienst sinds: april 2007 (11 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Dijkgraaf Michiel van Haersma Buma heeft in zijn portefeuille: BOWPZ/VZH, Clean Tech Delta, Bestuur en communicatie, crisisbeheersing, coördinatie communicatie, internationale betrekkingen, waterbeheerplan, keur, integrale legger, metropool, Personeelszaken, facilitaire zaken, juridische zaken, informatisering en automatisering, inkoop, kennisagenda, Data, e-dienstverlening, Coördinatie vergunningverlening en coördinatie handhaving.

Bestuursperiode 2009-2015
Dijkgraaf Michiel van Haersma Buma heeft als portefeuille: Bestuur en externe communicatie, crisisbeheersing, vergunningverlening en handhaving, bestuurlijke coördinatie, bedrijfsorganisatie, juridische zaken, internationale betrekkingen, monumenten en archeologie.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In november 2017 geeft Michiel van Haersma Buma aan dat hij als dijkgraaf stopt per 1 juni 2018.
Aanverwant:2002 - 2007Dhr. Michiel van Haersma Buma, Burgemeester, VVD, gemeente Leidschendam-Voorburg