Overheid in Nederland

Zoekresultaten voor Theo Schots

Pagina 1 van 1 (1 resultaat)

Dhr. Theo Schots

Waterschap: Waterschap Brabantse DeltaFunctie: Db-lidPolitiek: Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2009 (11 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, SubsidiesToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Dagelijks Bestuurslid Theo Schots heeft in zijn portefeuille: Kadernota, Begroting, Meerjarenraming en Jaarrekening, Treasury, Subsidies, Inkoop en aanbesteden (beleid), Managementletters en bedrijfsvoering, Financieel beleid, kostentoedeling, legesverordening, Belastingverordeningen, belastingheffing en invordering, Risicomanagement inclusief Verzekeringen, Rechtmatigheid, Comptabiliteit/concern control, Nederlandse Waterschapsbank, Relatiebeheer Bedrijfsleven, Belastingsamenwerking West-Brabant, Regionale Energiestrategie West-Brabant, Phario en Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Theo Schots is de 3e loco-dijkgraaf in Brabantse Delta.

Bestuursperiode 2015-2019
Theo Schots heeft in zijn portefeuille: Kadernota, Begroting, Meerjarenraming en Jaarrekening, Treasury, Subsidies, Inkoop en aanbesteden (beleid), Managementletters en bedrijfsvoering, Financieel beleid, kostentoedeling, legesverordening, Belastingverordeningen, belastingheffing en invordering, Verzekeringen, Rechtmatigheid, Comptabiliteit/concern control, ICT, Industriële waterketen (bedrijfsafvalwater/relatiebeheer grote bedrijven), Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken, Slibverwerking en
Afvalwaterbehandeling voor derden.

Theo Schots is de derde locodijkgraaf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015
Bestuurslid Theo Schots heeft als portefeuille: Kadernota, Begroting, Meerjarenraming en, Jaarrekening, Managementletters en bedrijfsvoering, Financieel beleid, kostentoedeling, legesverordening, Belastingverordeningen, belastingheffing en invordering, Verzekeringen, Rechtmatigheid, Aanbestedingsbeleid en inkoopbeleid, Comptabiliteit/concern control, ICT, GIS, Industriële waterketen (bedrijfsafvalwater/relatiebeheer grote bedrijven), Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken, Slibverwerking en verantwoordelijk voor de Afvalwaterbehandeling voor derden vanuit het waterschap Brabantse Delta.