Overheid in Nederland

Zoekresultaten voor Rob Veenman

Pagina 1 van 1 (1 resultaat)

Dhr. Rob Veenman

Waterschap: Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierFunctie: Db-lidPolitiek: Lijsttrekker Groen, Water & Land (2008)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2009 (11 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Heemraad Rob Veenman heeft in zijn portefeuille: Hoogwaterbeschermingsprogramma, Primaire en regionale waterkeringen, Kustbeheer, Toekomst IJsselmeer-Markermeer, Waddengebied, Wegenbeleid, Vaarwegen, Muskusratten, Uniecommissie Wegen en Uniecommissie Waterkeringen.

Bestuursperiode 2015-2019
Rob Veenman heeft in zijn portefeuille: uitwerking NBW 2003 (2), uitwerking KRW stedelijk (2), beheer en inrichting watersystemen stedelijk
watertoets, waterprogramma, gemeentelijke waterplannen, uitwerking Deltavisie HHNK, klimaatadaptieve stad, baggerbeleid (1), baggerplannen stedelijk, baggerdepots, gemalen (2), grondwater, visstandsbeheer, zwemwater, wegenbeleid, vaarwegen (2), Uniecommissie Watersystemen en Uniecommissie Wegenbeheer.

Hoogheemraad Rob Veenman is de eerste loco-dijkgraaf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015
Rob Veenman heeft als portefeuille: Uitwerking Nationaal Bestuursakkoord Water, uitwerking Kaderrichtlijn Water, bewaken en implementeren WBP, beheer en inrichting watersystemen, waterplannen, baggerplannen en baggerdepots en verantwoordelijk voor het grondwater in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.