Overheid in Nederland

Zoekresultaten voor Kees de Jong

Pagina 1 van 1 (2 resultaten)

Dhr. Kees de Jong

Gemeente: Capelle aan den IJsselFunctie: RaadslidPolitiek: Leefbaar Capelle
Coalitie, aantal zetels: 13
In dienst sinds: september 2001 (19 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Kees de Jong (Leefbaar Capelle) 376 voorkeurstemmen. 
     
Gemeenteraadslid Kees de Jong was eerder wethouder van Capelle aan den Ijssel.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Kees de Jong, Raadslid, CDA, gemeente Giessenlanden2010 - heden Dhr. Kees de Jong, Wethouder, PCW - Protestantse Combinatie Waddinxveen, gemeente Waddinxveen

Dhr. Kees de Jong

Waterschap: Waterschap Brabantse DeltaFunctie: Db-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2016 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Beheer / OnderhoudToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Dagelijks bestuurslid Kees de Jong heeft in zijn portefeuille: Kaderrichtlijn Water, Verdrogingsbestrijding, Emissiebeheer, Grondwaterbeheer (beleid en uitvoering), GGOR, Beheer en onderhoud watersystemen (incl. kwaliteit oppervlaktewateren), Beheer en onderhoud waterkeringen, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren leggers waterkering, Baggeren, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren beheersinstrumenten watersysteem (legger, beheerregister, toetsing), Muskusrattenbeheer, Maaibeheer, Vaarwegenbeheer, Beregening, Beleid passieve kwaliteit oppervlaktewateren, Visstandbeheer en versterken vismigratie, Uitvoeringsproject primaire kering Geertruidenberg-Amertak, Regionale Energiestrategie en Klimaatadaptatie Hart van Brabant, Vlaanderen en Deltaprogramma Maas.

Kees de Jong is de 2e loco-dijkgraaf bij Brabantse Delta.

Bestuursperiode 2016-2019
DB-lid Kees de Jong heeft in zijn portefeuille: Verdrogingsbestrijding, Emissiebeheer, Grondwaterbeheer (beleid en uitvoering), GGOR, Beheer en onderhoud watersystemen (inclusief kwaliteit oppervlaktewateren), Beheer en onderhoud waterkeringen, Keur (oppervlaktewateren en keringen) inclusief ontheffingenbeleid met betrekking tot Keur oppervlaktewateren, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren leggers waterkering, Baggeren, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren beheersinstrumenten watersysteem (legger, beheerregister, toetsing), Muskusrattenbestrijding, Maaibeheer, Vaarwegenbeheer, Beregening en Beleid passieve kwaliteit oppervlaktewateren.

Kees de Jong is de 5e loco-dijkgraaf.