Overheid in Nederland

Zoekresultaten voor Agnes van Zoelen

Pagina 1 van 1 (1 resultaat)

Mevr. Agnes van Zoelen

Waterschap: Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardFunctie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2009 (11 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Bestuursperiode 2019-2023
Heemraad Agnes van Zoelen (Water Natuurlijk) heeft in haar portefeuille: Waterkwantiteit, Waterkwaliteit, inclusief Kaderrichtlijn Water, Vergunningverlening waterkwaliteit en -kwantiteit (incl. grondwater en zoetwater), Vaarwegbeheer (incl. nautisch beheer), Programma Duurzaamheid, Innovatiebeleid (incl. VPdelta en VIC), Emissies door derden (beleid) en Programma klimaatadaptatie.

Bestuursperiode 2015-2019
Agnes van Zoelen (Water Natuurlijk) heeft in haar portefeuille: Waterkwaliteit, inclusief Kaderrichtlijn Water, Vergunningverlening in kader van de WVO, Afvalwaterzuiveringen en slibverwerking, Duurzaamheid (MVO), Innovatie en Water in de stad Zoetermeer en Capelle.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015
Hoogheemraad Agnes van Zoelen heeft als portefeuille: Vergunningverlening in het kader van de WVO, Afvalwaterzuiveringen en slibverwerking, Waterketen, Diffuse bronnen, Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Aandeelhouderschap HVC, Gemeentelijke waterplannen (waterkwaliteit), Gemeentelijk waterplan Rotterdam, Rotterdam Water & Klimaat, Kaderrichtlijn Water (KRW), Renovatie/uitbreiding Groote Zaag en verantwoordelijk voor de Sanering Kralingse Plas in Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard.

Agnes van Zoelen is de tweede loco-dijkgraaf van de Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard.