Overheid in Utrecht

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Utrecht)

Pagina 3 van 5 (42 resultaten)

Dhr. Bert Merkens

Functie: Ab-lidPolitiek: Landbouw, Natuur en Economie - LNE
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Meije Oppenhuizen

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2007 (12 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, Belastingen, OnderzoekWerkzaamheden bij de Overheid:
Meije Oppenhuizen is hoofd van de afdeling Belastingen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Vanaf 2013 is Meije Oppenhuizen hoofd gegevensbeheer bij Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht.

Van 1997 tot 2007 is Meije Oppenhuizen medewerker juridische zaken.

Mevr. Els Otterman

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (11 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2018-2019
Els Otterman heeft in haar portefeuille: oostelijk gebied, waterbeheerplan, waterkwaliteit, Kaderrichtlijn Water, waterflora en -fauna, strategie & innovatie, duurzaamheid en mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen), lid dagelijks bestuur van ‘Het Waterschapshuis’, lid dagelijks bestuur van ‘AQUON’ en lid CMB UvW.

Dhr. Patrick Poelmann

Functie: DijkgraafPolitiek: D66In dienst sinds: september 2007 (11 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Patrick Poelmann heeft in zijn portefeuille: communicatie, bedrijfsvoering, primaire waterkeringen, calamiteiten, project Heel Holland veilig tegen overstromingen.

Bestuursperiode 2009-2015
Dijkgraaf Patrick Poelmann heeft als portefeuille: Veiligheid (primaire keringen, dijkringen, veiligheidsregio VRU, muskusrattenbestrijding), Majeure bestuurlijke relaties , Ledenvergadering Unie van Waterschappen, Bestuursondersteuning (incl. facilitaire zaken), communicatie, P&O, KAM en concerncontrol, Internationale samenwerking en is verantwoordelijk voor de Strategie & innovatie bij het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.
Werkzaamheden bij de Overheid:


2003 - 2007 D66-gedeputeerde, provincie Noord-Holland.
1991 - 2003 Fractievoorzitter / D66-lid van de Provinciale Staten, provincie Noord-Holland.

Aanverwant:2003 - 2007Dhr. Patrick Poelmann, Gedeputeerde, D66, Provincie Noord-Hollandheden Dhr. Patrick Poelmann, Voorzitter, D66 Noord-Holland, Provinciale Bestuurders Politieke Partijen

Dhr. Jan Reerink

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2015-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: februari 2013 (6 jaar, 1 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 27 februari 2013 was Jan Reerink hoogheemraad. Hij had als portefeuille:

Midden/stedelijk (gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Maarssen), waaronder - Watersysteem en wateropgave - Agenda’s Vitaal Platteland - Gemeentelijke waterplannen - Watergebiedsplannen - Waterketen (afkoppelen, gemeentelijk rioolstelsel, overstorten, optimalisatiestudies) - Grondwaterbeheer - Cultuurhistorie, Zuiveringsbeheer, Vergunningverlening & Handhaving (incl. opstellen Keur), Waterkwaliteit, Beleid Cultuurhistorie, Archief, Nationaal Bestuursakkoord Water/Kaderrichtlijn Water/RBO en verantwoordelijk voor de Educatie (Watch) in het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.
Aanverwant:2007Dhr. Jan Reerink, Statenlid, PvdA Utrecht, Provincie Utrecht

Dhr. Carlo Rutjes

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Anjo Travaille

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Partij voor de Dieren (2018-)
Politiek leider Partij voor de Dieren
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Frans van Bork

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Erik van Capelleveen

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: mei 2013 (5 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Strateeg.Werkzaamheden bij de Overheid:
Erik van Cappelleveen is afdelingshoofd strategie & innovatie (2013-2016).

Van 2009 tot 2013 is Erik van Cappelleveen hoofd van de afdeling Watersysteembeheer bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

Mevr. Harmke van Dam

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)