Overheid in Utrecht

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Utrecht)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Guus Beugelink

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2009 (9 jaar, 17 dagen in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Hoogheemraad Guus Beugelink heeft in zijn portefeuille: oostelijk gebied, waterbeheerplan, waterkwaliteit, Kaderrichtlijn Water, waterflora en –fauna, strategie & innovatie, duurzaamheid en mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Guus Beugelink is de eerste loco-dijkgraaf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015
Hoogheemraad Guus Beugelink heeft als portefeuille: Oostelijk gebied (gemeenten De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Rhenen en Houten) [ Watersysteem en wateropgave - Agenda’s Vitaal Platteland - Gemeentelijke waterplannen - Watergebiedsplannen - Waterketen (afkoppelen, gemeentelijk rioolstelsel, overstorten, optimalisatiestudies) - Grondwaterbeheer - Cultuurhistorie], Klimaatadaptatie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, Informatievoorziening, automatisering, databeheer, E-dienstverlening / Waterschapshuis, Fruitteelt, Grondwaterbeleid, Grondbeleid en verantwoordelijk voor de Waterflora en -fauna in het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.

Hoogheemraad Guus Beugelink is de eerste loco-dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.

Dhr. Bert de Groot

Functie: Db-lidPolitiek: Landbouw, Natuur en Economie - LNE
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2015 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Bert de Groot heeft in zijn portefeuille: zuidelijk veenweidegebied (Lopikerwaard), regionale waterkeringen, beleid peilbeheer, veenweidebeleid, vergunningverlening & handhaving, E-dienstverlening, project Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Dhr. Bernard de Jong

Functie: Db-lidPolitiek: Lijsttrekker CDA (2015)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2015 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Bernard de Jong heeft in zijn portefeuille: noordelijk veenweidegebied, financiën en belastingen, Groene Hart, Kockengen Waterproof, cultuurhistorie, project Zoetwater voor West-Nederland.

Dhr. Constantijn Jansen op de Haar

Functie: Db-lidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2015 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Hoogheemraad Jansen heeft in zijn portefeuille: stedelijk middengebied, de keur, stedelijk water, recreatief medegebruik, vaarwegbeheer, archief- en databeheer, de waterketen, zuiveringsbeheer, project Nog beter gezuiverd afvalwater voor Utrecht.

Dhr. Patrick Poelmann

Functie: DijkgraafPolitiek: D66In dienst sinds: september 2007 (10 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Patrick Poelmann heeft in zijn portefeuille: communicatie, bedrijfsvoering, primaire waterkeringen, calamiteiten, project Heel Holland veilig tegen overstromingen.

Bestuursperiode 2009-2015
Dijkgraaf Patrick Poelmann heeft als portefeuille: Veiligheid (primaire keringen, dijkringen, veiligheidsregio VRU, muskusrattenbestrijding), Majeure bestuurlijke relaties , Ledenvergadering Unie van Waterschappen, Bestuursondersteuning (incl. facilitaire zaken), communicatie, P&O, KAM en concerncontrol, Internationale samenwerking en is verantwoordelijk voor de Strategie & innovatie bij het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.
Werkzaamheden bij de Overheid:


2003 - 2007 D66-gedeputeerde, provincie Noord-Holland.
1991 - 2003 Fractievoorzitter / D66-lid van de Provinciale Staten, provincie Noord-Holland.

Aanverwant:2003 - 2007Dhr. Patrick Poelmann, Gedeputeerde, D66, Provincie Noord-Hollandheden Dhr. Patrick Poelmann, Voorzitter, D66 Noord-Holland, Provinciale Bestuurders Politieke Partijen