Overheid in Nederland

Tweede Kamer (Nederland)

Pagina 12 van 16 (155 resultaten)

Dhr. Niels van den Berge

Functie: Lid van de 2e kamerPolitiek: GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 14
In dienst sinds: juni 2019 (2 maanden in dienst)
Toelichting: Kabinet Rutte-III (jun. 2019-)
Commissies Tweede Kamer / woordvoerder GroenLinks-fractie / portefeuille:
Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Dhr. Albert van den Bosch

Functie: Lid van de 2e kamerPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 33
In dienst sinds: maart 2017 (2 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Kabinet Rutte-III (okt. 2017-)
Commissies TK / woordvoerder VVD-fractie / portefeuille:
Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse Zaken, Contactgroep België, Contactgroep Frankrijk, Contactgroep Verenigd Koninkrijk, Defensie, Delegatie naar de NAVO-Assemblee, Delegatie naar de OVSE-Assemblee, Europese Zaken, Koninkrijksrelaties, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 heeft Albert van den Bosch (VVD) 1.421 voorkeurstemmen. 

Mevr. Kirsten van den Hul

Functie: Lid van de 2e kamerPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: maart 2017 (2 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Kabinet Rutte-III (okt. 2017-)
Commissies Tweede Kamer / woordvoerder PvdA-fractie / portefeuille:
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse Zaken, Contactgroep Duitsland, Defensie, Delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, Interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 heeft Kirsten van den Hul (PvdA) 2.253 voorkeurstemmen. 

Mevr. Stieneke van der Graaf

Functie: Lid van de 2e kamerPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: oktober 2017 (1 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Kabinet Rutte-III (okt. 2017-)
Commissies Tweede Kamer / woordvoerder ChristenUnie-fractie / portefeuille:
Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse Zaken, Contactgroep Duitsland, Europese Zaken, Infrastructuur en Waterstaat, Justitie en Veiligheid, Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf midden januari 2019 wordt Stieneke van de Graaf tijdelijk als Tweede Kamerlid vervangen (zwangerschapsverlof).

Dhr. Tom van der Lee

Functie: Lid van de 2e kamerPolitiek: GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 14
In dienst sinds: maart 2017 (2 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Kabinet Rutte-III (okt. 2017-)
Commissies Tweede Kamer / woordvoerder GroenLinks-fractie / portefeuille:
Buitenlandse Zaken, Commissie voor de Werkwijze, Defensie, Economische Zaken en Klimaat, Europese Zaken, Financiën, Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 heeft Tom van der Lee (GroenLinks) 2.679 voorkeurstemmen. 

Dhr. Mark van der Leeden

Functie: GriffieIn dienst sinds: oktober 2010 (8 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Griffier van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken, Tweede Kamer
Griffier van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Griffier van de Bouwbegeleidigscommissie.
Adjunct-griffie van de commissies Bestuur en Onderwijs.
Werkzaamheden bij de Overheid:
2002
Griffier van de Vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Tweede Kamer).

Dhr. Roald van der Linde

Functie: Lid van de 2e kamerPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 33
In dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Kabinet Rutte-III (okt. 2017-)
Commissies Tweede Kamer / woordvoerder VVD-fractie / portefeuille:
Contactgroep Verenigd Koninkrijk, Europese Zaken, Financiën, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Tijdelijke commissie evaluatie Wet Parlementaire Enquête.

Dhr. Harry van der Molen

Functie: Lid van de 2e kamerPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 19
In dienst sinds: maart 2017 (2 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Kabinet Rutte-III (okt. 2017-)
Commissies Tweede Kamer / woordvoerder CDA-fractie / portefeuille:
Binnenlandse Zaken, Financiën, Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2019 is Harry van der Molen informateur bij de formatie in de provincie Friesland.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 heeft Harry van der Molen (CDA) 8.636 voorkeurstemmen. 

Dhr. Kees van der Staaij

Functie: Lid van de 2e kamerPolitiek: Fractievoorzitter SGP (2010-)
Politiek leider SGP
Lijsttrekker SGP (2017)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 1998 (21 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Kabinet Rutte-III (okt. 2017-)
Commissies Tweede Kamer / woordvoerder SGP-fractie / portefeuille:
Begeleidingscommissie Staatscommissie parlementair stelsel, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse Zaken, Commissie voor de Werkwijze, Contactgroep Verenigd Koninkrijk, Defensie, Justitie en Veiligheid, Koninkrijksrelaties, Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kabinet Rutte II (nov 2012 - mrt 2017)
Commissies TK / woordvoerder SGP-fractie / portefeuille:
Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie, Europese Zaken, Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, Jeugdzorg, 'Volksgezondheid, Welzijn en Sport', Commissie voor de Werkwijze, Veiligheid en Justitie, Koninkrijksrelaties en 'Immigratie, Integratie en Asiel'.

Okt 2010 - Apr 2012
Kabinet Rutte 1
Commissies TK / woordvoerder SGP-fractie / portefeuille:
Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie, Europese Zaken, Financiën, Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, 'Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)', Rijksuitgaven, 'Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)', Jeugdzorg, Dierhouderij, 'Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)', Commissie voor de Werkwijze, Veiligheid en Justitie, Koninkrijksrelaties, 'Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)', Infrastructuur & Milieu en Immigratie en Asiel.

Fractievoorzitter SGP, Tweede Kamer.

SGP - Tweede Kamerfractie
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
070-3183845
SGP@tweedekamer.nl / voorlichting@sgp.nl

De persvoorlichter van Kees van der Staaij is Henk Goudriaan (wgoudriaan@sgp.nl, 010-7200777).
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 heeft Kees van der Staaij (SGP) 196.205 voorkeurstemmen. Kees van der Staaij is met voorkeurstemmen gekozen.
 
12 september 2012
Kamerlid Kees van der Staaij heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen: 182.189 voorkeurstemmen. 

Kees van der Staaij heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 (9 juni): 152.493 voorkeurstemmen.

Kees van der Staaij (SGP) heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 (22 november): 5878 voorkeurstemmen.


Dhr. Tony van Dijck

Functie: Lid van de 2e kamerPolitiek: PVV
Oppositie, aantal zetels: 20
In dienst sinds: november 2006 (12 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Kabinet Rutte-III (okt. 2017-)
Commissies Tweede Kamer / woordvoerder PVV-fractie / portefeuille:
Financiën, Justitie & Veiligheid en Koninkrijksrelaties.

Kabinet Rutte II (nov 2012-mrt 2017)
Commissies / PVV-woordvoerder / portefeuille:
Financiën en Rijksuitgaven.

Kabinet Rutte I (okt 2010 - apr 2012)
Commissies / woordvoerder / portefeuille:
Financiën, Rijksuitgaven, 'Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)', Dierhouderij, 'Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)'.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 heeft Teun van Dijck (PVV) 416 voorkeurstemmen. 
 
12 september 2012
Tony van Dijck heeft bij de Tweede Kamerverkiezing: 590 stemmen.