Overheid in Overijssel

Waterschap Vechtstromen (Overijssel)

Pagina 8 van 9 (87 resultaten)

Dhr. Wim Stegeman

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: FinanciënToelichting: Bestuursperiode 2014-2019
Wim Stegeman heeft in zijn portefeuille: Veiligheid, Omgang met extremen (wateroverlast en droogte), Financiën en Shared services.

Wim Stegeman is de eerste loco-watergraaf.
Aanverwant:2014Dhr. Wim Stegeman, Db-lid, CDA Waterschap Regge en Dinkel, Waterschap Vechtstromen1996 - 2014Dhr. Wim Stegeman, Raadslid, CDA, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Dhr. Henk Holterman

Functie: Db-lidPolitiek: Landbouw - Waterschap Regge en Dinkel
Coalitie
Uit dienst sinds: januari 2014
Werkzaamheden bij de Overheid:
Dagelijks bestuurslid Henk Holterman heeft als portefeuille:
Beheer en onderhoud, Grondwaterbeheer, Peilbeheer en waterinlaat, Meetnet/ monitoring (integraal),
Keur en legger, Vergunningverlening, Programmabeheer, Regionale Uitvoeringsdiensten, Projecten watersysteem en verantwoordelijk voor de Sanering van de waterbodems in het waterschap Regge en Dinkel.
Aanverwant:2014 - 2014Dhr. Henk Holterman, Raadslid, CDA, gemeente Almelo2014 - heden Dhr. Henk Holterman, Db-lid, categorie Landbouw, Waterschap Vechtstromen

Dhr. Henk Holterman

Functie: Db-lidPolitiek: categorie Landbouw
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: januari 2014Uit dienst sinds: mei 2014 (3 maanden in dienst geweest)
Aanverwant:2014 - 2014Dhr. Henk Holterman, Raadslid, CDA, gemeente Almelo2014Dhr. Henk Holterman, Db-lid, Landbouw - Waterschap Regge en Dinkel, Waterschap Vechtstromen

Dhr. Roel van der Veen

Functie: Db-lidPolitiek: Algemene Waterschapspartij
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: januari 2014Uit dienst sinds: maart 2019 (5 jaar, 2 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Bestuursperiode 2014-2019
Roel van der Veen heeft in zijn portefeuille: Waterketen: zuiveringsbeheer, slibverwerking, grondstoffen en energie, Samenwerking in de waterketen.
Aanverwant:2014Dhr. Roel van der Veen, Db-lid, LTO geborgd / agrarisch en overig ongebouwd, Waterschap Velt en Vecht

Dhr. Jaap Hos

Functie: Db-lidPolitiek: Bedrijven - Waterschap Regge en Dinkel
Coalitie
Uit dienst sinds: januari 2014
Werkzaamheden bij de Overheid:
Dagelijks Bestuurslid Jaap Hos heeft als portefeuille:
OAS en afvalwaterakkoorden, zuiveringsplannen, Riolering + GRP's + IBA's, Beheer en onderhoud rwzi, Slibverwerking, Benchmark zuiveringsbeheer, Nieuwbouw, renovaties rwzi's, Informatie en automatisering (ICT, Het Waterschapshuis), Herinrichting waterketen en verantwoordelijk voor de Innovatie en duurzame ontwikkeling vanuit het Waterschap Regge en Dinkel.

Jaap Hos is voorzitter van de commissie Waterketen.

Dhr. Hans van Agteren

Functie: Db-lidPolitiek: AWP niet politiek wel deskundig
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2019 (4 maanden in dienst)

Dhr. Jan van Hoek

Functie: Db-lidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst gegaan: januari 2014Uit dienst sinds: maart 2019 (5 jaar, 2 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Bestuursperiode 2014-2019
Jan van Hoek heeft in zijn portefeuille: Stedelijk water, klimaatactieve stad, Emissiebeleid, waterbodems en diffuse bronnen, Handhaving, Waterbeleving en recreatief medegebruik, Educatie, Innovatie en Duurzaamheid en Buitenlandbeleid.
Aanverwant:2014Dhr. Jan van Hoek, Ab-lid, Christenunie, Waterschap Velt en Vecht2004 - 2006Dhr. Jan van Hoek, Wethouder, Gemeenschapsbelangen Halderberge, gemeente Halderbergeheden Dhr. Jan van Hoek, Raadslid, Dorp Vinkel, gemeente Maasdonk

Dhr. Harm Meek

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk Waterschap Regge en Dinkel
Coalitie
Uit dienst sinds: januari 2014
Werkzaamheden bij de Overheid:
Dagelijks bestuurslid Harm Meek heeft als portefeuille:
Waterbeheerplan en KRW, Masterplan Regg, Landbouw op Peil, WB '21, Normering en Blauwe diensten,
RO Watertoets, bestemmingsplannen en waterakkoorden, STAP's (GGOR), Plannen derden, Laboratorium (incl. Benchmark), Bemonstering bedrijven (heffing), Stedelijk water, inclusief stedelijke projecten in onderstaande accountgemeenten, Afkoppelen en verantwoordelijk voor het Deltaprogramma Veiligheid, Zoetwatervoorzieining, Nieuwsbouw/herstructurering in het waterschap Regge en Dinkel.

Harm Meek is voorzitter van de commissie Watersysteem.

Dhr. Stefan Kuks

Functie: DijkgraafPolitiek: OnbekendIn dienst gegaan: januari 2007Uit dienst sinds: januari 2014 (7 jaar, 2 dagen in dienst geweest)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhavingWerkzaamheden bij de Overheid:


In augustus 2013 wordt Stefan Kuks voorgedragen als watergraaf van het nieuwe waterschap Vechtstromen.

Tot januari 2013 was Watergraaf Stefan Kuks dijkgraaf van het Waterschap Regge en Dinkel. Van 2007 tot 2013 heeft Stefan Kuks heeft in zijn portefeuille: Algemene zaken, veiligheid, handhaving, bestuurlijke samenwerking, internationaal beleid, strategische beleidsafstemming, belangenbehartiging en verantwoordelijk voor de communicatie & representatie in het waterschap Regge en Dinkel.  Stefan Kuks is voorzitter van de commissie Bestuur en Middelen.

Stefan Kuks is dagelijks bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Tevens is Stefan Kuks hoogleraar Innovatie & Water (Universiteit van Twente). 

Aanverwant:2014 - heden Dhr. Stefan Kuks, Dijkgraaf, Waterschap Vechtstromen

Dhr. Stefan Kuks

Functie: DijkgraafIn dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Bestuursperiode 2014-2019
Watergraaf Stefan Kuks heeft in zijn portefeuille: Strategische beleidscoördinatie, Crisisbeheersing, Representatie en communicatie, Personeel en organisatie.

De voorzitter dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt hij het waterschap in en buiten rechte en is hij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.
Aanverwant:2007 - 2014Dhr. Stefan Kuks, Dijkgraaf, Onbekend, Waterschap Vechtstromen