Overheid in Overijssel

Waterschap Vechtstromen (Overijssel)

Pagina 8 van 9 (88 resultaten)

Dhr. Wim Stegeman

Functie: Db-lidPolitiek: CDA Waterschap Regge en Dinkel
Coalitie, aantal zetels: 5
Uit dienst sinds: januari 2014
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vice-voorzitter Wim Stegeman heeft als portefeuille:
Financien, reconstructie, handhaving, account reconstructie en verantwoordelijk voor de landinrichting in het waterschap Regge en Dinkel,
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Wim Stegeman, Db-lid, CDA, Waterschap Vechtstromen1996 - 2014Dhr. Wim Stegeman, Raadslid, CDA, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Dhr. Erik Lievers

Functie: Db-lidPolitiek: Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2019 (9 maanden in dienst)

Mevr. Ria Broeze-van der Kolk

Functie: Db-lidPolitiek: LandbouwIn dienst gegaan: juni 2014Uit dienst sinds: mei 2019 (4 jaar, 11 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Bestuursperiode 2014-2019
Ria Broeze-van der Kolk heeft in haar portefeuille: Beheer en onderhoud, kanalenbeheer, Keur en legger, vergunningverlening en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's), Eigendom, functiestapeling en blauwe diensten, Bestuurlijk opdrachtgever systeemprojecten en Zoektocht waterwinning Twente.

Dhr. Wim Stegeman

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2014 (6 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: FinanciënToelichting: Bestuursperiode 2014-2019
Wim Stegeman heeft in zijn portefeuille: Veiligheid, Omgang met extremen (wateroverlast en droogte), Financiën en Shared services.

Wim Stegeman is de eerste loco-watergraaf.
Aanverwant:2014Dhr. Wim Stegeman, Db-lid, CDA Waterschap Regge en Dinkel, Waterschap Vechtstromen1996 - 2014Dhr. Wim Stegeman, Raadslid, CDA, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Dhr. Henk Holterman

Functie: Db-lidPolitiek: Landbouw - Waterschap Regge en Dinkel
Coalitie
Uit dienst sinds: januari 2014
Werkzaamheden bij de Overheid:
Dagelijks bestuurslid Henk Holterman heeft als portefeuille:
Beheer en onderhoud, Grondwaterbeheer, Peilbeheer en waterinlaat, Meetnet/ monitoring (integraal),
Keur en legger, Vergunningverlening, Programmabeheer, Regionale Uitvoeringsdiensten, Projecten watersysteem en verantwoordelijk voor de Sanering van de waterbodems in het waterschap Regge en Dinkel.
Aanverwant:2014 - 2014Dhr. Henk Holterman, Raadslid, CDA, gemeente Almelo2014 - heden Dhr. Henk Holterman, Db-lid, categorie Landbouw, Waterschap Vechtstromen

Dhr. Henk Holterman

Functie: Db-lidPolitiek: categorie Landbouw
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: januari 2014Uit dienst sinds: mei 2014 (3 maanden in dienst geweest)
Aanverwant:2014 - 2014Dhr. Henk Holterman, Raadslid, CDA, gemeente Almelo2014Dhr. Henk Holterman, Db-lid, Landbouw - Waterschap Regge en Dinkel, Waterschap Vechtstromen

Dhr. Roel van der Veen

Functie: Db-lidPolitiek: Algemene Waterschapspartij
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: januari 2014Uit dienst sinds: maart 2019 (5 jaar, 2 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Bestuursperiode 2014-2019
Roel van der Veen heeft in zijn portefeuille: Waterketen: zuiveringsbeheer, slibverwerking, grondstoffen en energie, Samenwerking in de waterketen.
Aanverwant:2014Dhr. Roel van der Veen, Db-lid, LTO geborgd / agrarisch en overig ongebouwd, Waterschap Velt en Vecht

Dhr. Jaap Hos

Functie: Db-lidPolitiek: Bedrijven - Waterschap Regge en Dinkel
Coalitie
Uit dienst sinds: januari 2014
Werkzaamheden bij de Overheid:
Dagelijks Bestuurslid Jaap Hos heeft als portefeuille:
OAS en afvalwaterakkoorden, zuiveringsplannen, Riolering + GRP's + IBA's, Beheer en onderhoud rwzi, Slibverwerking, Benchmark zuiveringsbeheer, Nieuwbouw, renovaties rwzi's, Informatie en automatisering (ICT, Het Waterschapshuis), Herinrichting waterketen en verantwoordelijk voor de Innovatie en duurzame ontwikkeling vanuit het Waterschap Regge en Dinkel.

Jaap Hos is voorzitter van de commissie Waterketen.

Dhr. Hans van Agteren

Functie: Db-lidPolitiek: AWP niet politiek wel deskundig
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2019 (9 maanden in dienst)

Dhr. Paul van Erkelens

Functie: DijkgraafIn dienst gegaan: januari 1993Uit dienst sinds: januari 2004 (11 jaar, 2 dagen in dienst geweest)
Toelichting: Watergraaf van het waterschap Regge en Dinkel.