Overheid in Overijssel

Waterschap Vechtstromen (Overijssel)

Pagina 7 van 9 (87 resultaten)

Mevr. Myrte van Dijk

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2019 (5 maanden in dienst)

Dhr. Rene ten Berge

Functie: Ab-lidPolitiek: Landbouw Waterschap Regge en Dinkel
Coalitie
Uit dienst sinds: januari 2014

Dhr. Ton Schoo

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter OUDERENPARTIJ (2019-)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 8 maanden in dienst)
Aanverwant:1998 - heden Dhr. Ton Schoo, Raadslid, DOP (Drentse Ouderen Partij), gemeente Emmen

Dhr. Wim Stegeman

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA
Aantal zetels: 5
In dienst gegaan: maart 2019Uit dienst sinds: mei 2019 (1 maand in dienst geweest)

Dhr. Henk Scholten

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA Waterschap Regge en Dinkel
Coalitie
Uit dienst sinds: januari 2014
Aanverwant:heden Dhr. Henk Scholten, Raadslid, Lokaal Belang Lingewaard, gemeente Lingewaard

Mevr. Anky Griekspoor-Verdurmen

Functie: BureauhoofdUit dienst sinds: december 2014

Dhr. Harm Meek

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk Waterschap Regge en Dinkel
Coalitie
Uit dienst sinds: januari 2014
Werkzaamheden bij de Overheid:
Dagelijks bestuurslid Harm Meek heeft als portefeuille:
Waterbeheerplan en KRW, Masterplan Regg, Landbouw op Peil, WB '21, Normering en Blauwe diensten,
RO Watertoets, bestemmingsplannen en waterakkoorden, STAP's (GGOR), Plannen derden, Laboratorium (incl. Benchmark), Bemonstering bedrijven (heffing), Stedelijk water, inclusief stedelijke projecten in onderstaande accountgemeenten, Afkoppelen en verantwoordelijk voor het Deltaprogramma Veiligheid, Zoetwatervoorzieining, Nieuwsbouw/herstructurering in het waterschap Regge en Dinkel.

Harm Meek is voorzitter van de commissie Watersysteem.

Mevr. Nettie Aarnink

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2014-2019
Nettie Aarnink heeft in haar portefeuille: Functiebediening landbouw-natuur en GGOR, Kaderrichtlijn Water (KRW) en Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON), Strategisch grondwaterbeheer en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Nettie Aarnink is de tweede vicevoorzitter/watergraaf.
Aanverwant:2014Mevr. Nettie Aarnink, Ab-lid, Water Natuurlijk, Waterschap Vechtstromen

Dhr. Wim Stegeman

Functie: Db-lidPolitiek: CDA Waterschap Regge en Dinkel
Coalitie, aantal zetels: 5
Uit dienst sinds: januari 2014
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vice-voorzitter Wim Stegeman heeft als portefeuille:
Financien, reconstructie, handhaving, account reconstructie en verantwoordelijk voor de landinrichting in het waterschap Regge en Dinkel,
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Wim Stegeman, Db-lid, CDA, Waterschap Vechtstromen1996 - 2014Dhr. Wim Stegeman, Raadslid, CDA, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Dhr. Erik Lievers

Functie: Db-lidPolitiek: Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2019 (4 maanden in dienst)